Địa điểm:  KCN Khai Quang,  Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  

Địa điểm:  KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Địa điểm:  KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm:  KCN Quế Võ I, Quế Võ, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương

Địa điểm:  Động THọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Chủ Đầu tư: JNTC VINA Địa điểm:  KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ Thời gian: 2021  

Địa điểm:  KCN Bình Xuyên II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm:  Diễm Thụy, Phổ Yên, Thái Nguyên

Địa chỉ: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc