Hoạt động tình nguyện

1. Hoạt động tài trợ cho điểm trường mầm non, tiểu học – Khu Hoàng Hà

Hoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện

2. Hoạt động tài trợ “Điểm trường ước mơ” – Tỉnh Điện Biên do báo Nông Thôn Ngày Nay phát động.

 Hoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện