Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công

Quy trình đảm bảo an toàn trong thi công

1/ CHUẨN BỊ

 • Tài liệu về các quy định, quy chuẩn, nội quy an toàn
 • Hệ thống bảng, biển, bandroll, khẩu hiệu, trang thiết bị bảo hộ
 • Lập dự toán chi phí, lên kế hoạch triển khai cụ thể

2/ TRIỂN KHAI

 • Học và tập huấn an toàn lao động
 • Thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công: lắp đặt, khi làm việc trên cao, vận hành máy móc, an toàn về điện, khi cẩu nguyên vật liệu…
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường
 • Các quy định về chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động

3/ NGHIỆM THU

 • Thu thập, thông kê và lập báo cáo tai nạn lao động, vệ sinh môi trường
 • Giải quyết chế độ bồi thường, trợ cấp nếu có tai nạn lao động
 • Khắc phục, rút kinh nghiệm cho các công trình sau
 • Lưu tài liệu
Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công
Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công
Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công
Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công
Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công
Quy tình đảm bảo an toàn trong thi công