SAMHWA YANGHENG

Dự Án: Công nghiệp
Khu vực: Miền Bắc
Tiến độ: Đã thi công
Năm: Năm 2017

Chủ Đầu tư: SAMHWA YANGHENG

Địa điểm:  Diễm Thụy, Phổ Yên, Thái Nguyên

Thời gian: 2017

Dự án liên quan

Địa điểm:  KCN Khai Quang,  Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  

Địa điểm:  KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Địa điểm:  KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm:  KCN Quế Võ I, Quế Võ, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương

Địa điểm:  Động THọ, Yên Phong, Bắc Ninh