Thiết kế phòng sạch (Design Cleanroom)

Công ty Hồ Phát giới thiệu tới quý khách hàng điểm chú ý chung khi thiết kế phòng sạch (Design cleanroom) cho bất kỳ phòng sạch : dược phẩm, thực phẩm hay điện tử…

Nguồn bụi sinh ra bao gồm nguồn phát sinh bụi bên trong và sự xâm nhập bụi từ bên ngoài. Lượng bụi được lọc bởi filter phụ thuộc vào cấp độ lọc_thông thường được tính cho H13 đến U17 (EN 1822)_ và số lần không khí tuần hoàn qua lọc.

Hiệu suất của dòng khí mang bụi ra ngoài là khả năng dòng không khí lấy bụi đi khi nó được sinh ra. Chính vì thế khi thiết kế phòng sạch (Design cleanroom), các kỹ sư thiết kế điều chú ý quan trọng là dòng khí. Dòng khí đơn hướng ” unidirectional flow”, dòng không đơn hướng “nonunidirectional flow”, dòng kết hợp “mixed flow”, dòng cho khu vực cách ly.

Dòng khí có thể được thiết kế đi thẳng từ trên xuống “vertical flow”, dòng khí đi ngang “horizontal flow”…Sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố, ta có thể thiết lập phương trình cân bằng bụi cho Phòng sạch (cleanroom class). Cũng giống như các phương trình cân bằng khác (cân bằng nhiệt, cân bằng ẩm, cân bằng nồng độ CO2 và các chất có hại cho sức khỏe con người trong điều hòa không khí) nhằm đưa ra trạng thái ổn định tối ưu để đạt được yêu cầu điều hòa như mong muốn.

Phương trình rất là đơn giản, đó là:

 ” Lượng bụi sinh ra – Lượng bụi lọc được = Lượng bụi còn lại trong Phòng sạch”.

Nếu trong phương trình được tính là lượng bụi trên một đơn vị thời gian thì ta sẽ tính được khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi đạt được nồng độ cân bằng.Một trong những bước đầu tiên của công việc thiết kế Phòng sạch là đánh giá được cấp độ sạch theo yêu cầu. Để đánh giá cấp độ sạch gồm yếu tố cơ bản sau: ”

TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN ĐỂ CHỌN LỌC CHO PHÒNG SẠCH

NGUỒN BỤI

• Không khí bên ngoài

Hệ thống HVAC cho phòng sạch dựa vào điều kiện không khí bên ngoài. Cấp độ bụi của nó phụ thuộc vào từng địa điểm và thời gian.

Quy trình sản xuất việc nhập liệu cần chú ý nếu có mang theo bụi vào phòng.

Ví dụ không khí sạch có phân tử lớn hơn 0.1 micron là 5x 108/ m3, không khí bẩn có 1010 / m3

Nguồn Bụi Tạo Ra Bên Trong:

Khó khăn trong thiết kế phòng sạch (design cleanroom) là việc tính toán nguồn bụi tạo ra bên trong phòng. Bụi tạo ra bên trong phòng do người làm việc bên trong và quy trình sản xuất cần được xem xét kỹ lưỡng.

Qua việc dùng máy đếm bụi bằng tia laser, đối với người làm việc thì sinh ra khoảng 106phân tử lớn hơn 0,1 µm trong một giây, 4×105 pt 0.3 µm/s và 2×105 pt 0.5µm/s

CHỌN LỌC

Tiêu chuẩn & Sơ đồ phòng sạch (cleanroom):

Cấp độ phòng sạch theo tiêu chuẩn hay áp dụng:

Ngoài các phân tử có kích thước 0.1 đến 5 µm, còn chú ý đến ultrafine particle (< 0.1 µm) và macroparticle (> 5µm).

Đánh giá một phòng sạch

Cấp độ sạch – trạng thái ứng dụng – kích thước phân tử

Một số sơ đồ phòng sạch:

• Dòng laminar:

Dòng laminar gọi đúng hơn là dòng