Lắp đặt cửa mở, cửa trượt, cửa tự động panel cho phòng sạch

Hướng Dẫn Lắp Đặt, Thi Công Cửa Panel PU, Panel EPS, Sandwich Panel

1. Cửa Panel treo mở trượt 1 cánh, cửa lùa 1 cánh

Lắp đặt cửa mở, cửa trượt, cửa tự động panel cho phòng sạch

 

2. Cửa Panel treo mở trượt 2 cánh, cửa lùa 2 cánh

Lắp đặt cửa mở, cửa trượt, cửa tự động panel cho phòng sạch

3. Cửa Panel mở 2 cánh

Lắp đặt cửa mở, cửa trượt, cửa tự động panel cho phòng sạch

4. Ô kính cố định trên cửa Panel

Lắp đặt cửa mở, cửa trượt, cửa tự động panel cho phòng sạch